Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rymanów Zdrój” cd.

Uchwała Nr XVI/168/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2011 r. Nr 201, poz. 3677 (www)

Uchwała Nr XIX/217/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 19 marca 2012 r., poz. 651 (www)

Uchwała Nr XXXIV/357/123 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2013 r., poz. 1180 (www)

Uchwała Nr LVIII/598/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów;

Uchwała Nr IX/112/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” - etap I
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 lipca 2015 r., poz. 2249 (www)

Uchwała Nr XXXVI/346/17 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2017 r., poz. 1720 (www)

WsteczDalej
Facebook
Twitter
Google+